Ghosttown timetable and all you need to know

Ghosttown timetable and all you need to know

POSTED: 26-10-2021

The countdown has really begun now! 4 more days of patience and we can finally go wild again at Ghosttown on the best Early Hardcore and Oldschool our planet has to offer!

This Saturday, October the 30th, we will be giving our trusty old Central Studios a dignified farewell that will be talked about for eternity!

To prepare you for an unforgettable Hardcore experience, we hereby give you the timetable and everything else you need to know:

TIMETABLE 

GHOSTTOWN MAINSTAGE

15:00 - 16:30    Bountyhunter
16:30 - 18:00    Panic
18:00 - 19:00    Jappo vs Lancinhouse
19:00 - 20:00    G-Town Madness
20:00 - 21:00    MD&A
21:00 - 22:00    Lady Dana
22:00 - 23:00    Shadowlands Terrorists (J.D.A., Vince & MC Syco)
23:00 - 24:00    Ruffneck
MC Da Mouth Of Madness

OLDSCHOOL GANGSTERS

15:00 - 16:00    Armand
16:00 - 17:30    Stanton
17:30 - 18:30    Darkraver 
18:30 - 19:30    Yves
19:30 - 20:30    Marc Acardipane
20:30 - 22:00    Rob en MC Joe
22:00 - 23:00    Pavo
23:00 - 24:00    Oldschool Gangsters Allstars
MC Joe 

THE FREAK ROOM

15:00 - 16:30    Hyperactive-D
16:30 - 18:00    Paralizer vs Fuckface
18:00 - 19:00    The Raver
19:00 - 20:00    Hellcreator
20:00 - 22:00    The Resonant Squad (2 Hour Set)
22:00 - 24:00    Frantic Freak (2 Hour Set)
MC NRGiZE

The very last refunded tickets are now available via www.dance2eden.nl/tickets. So, go get them and be part of history! See you all this Saturday!  

ALL YOU NEED TO KNOW

ENGLISH VERSION BELOW   

TICKETS

Had je al een ticket in bezit voor een van de eerdere verplaatste edities? Dit ticket is nog steeds geldig en kan bij de ingang gescand worden. Je hoeft hier zelf niets voor te doen.
Weet je niet meer waar je je ticket hebt gelaten of heb je andere vragen over je ticket? Neem dan contact op met Paylogic.

 

COVID-19

Om toegang te krijgen tot Ghosttown moet je kunnen aantonen, dat je ofwel volledig bent gevaccineerd, ofwel negatief bent getest binnen 24 uur voor aanvang van het event, ofwel in de afgelopen 180 dagen bent genezen van Covid-19.

Neem je coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck-app op je smartphone, of in de vorm van een geldige uitgeprinte QR-code, samen met een geldig identiteitsbewijs mee naar het event. Dit wordt gescand en gecontroleerd op geldigheid bij de ingang.

Voor het maken van een testafspraak kun je terecht bij www.testenvoortoegang.nl. Alleen tests uitgevoerd via deze website zijn geldig. Bezoekers van buiten Nederland kunnen zich ook laten testen via het officiële lokale testcentrum in het land van herkomst, mits maximaal 24 uur voor aanvang van het event.

Kijk voor meer informatie op www.coronacheck.nl.

Ik kom uit een ander Europees land. Kan ik met mijn coronatoegangsbewijs (EU Digitaal Corona Certificaat - DCC) naar een evenement binnen Nederland?

Ja, dat kan. Voor alle Europeanen gelden dezelfde binnenlandse regels zoals die ook voor de Nederlanders gelden. Wanneer de bewijzen voldoen aan de Nederlandse regels, kan je als Europeaan ook naar evenementen in Nederland.

Kom je uit het buitenland en wil je naar Nederland? Controleer dan deze checklist voordat je vertrekt:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/checklist-inreizen-nederland.

 

ROUTE

Central Studios ligt aan de westkant van Utrecht vlakbij de A2 (afslag 7 of 8). Het adres is Gietijzerstraat 3-5 te Utrecht. Parkeren kan tegenover en in de straten rondom Central Studios. Langs de Nijverheidsweg zijn verschillende parkeerterreinen op een paar minuten lopen vanaf Central Studios. Plan je route via Google Maps.

 

OPENBAAR VERVOER

Central Studios is goed bereikbaar per openbaar vervoer. Er stoppen verschillende buslijnen in de buurt en station Utrecht Zuilen is op loopafstand. Er rijden lijnbussen en treinen terug richting Utrecht Centraal tot ruim na afloop van het evenement. Plan je route via Google Maps. Het adres is Gietijzerstraat 3-5 te Utrecht.

 

INGANG

De ingang van Ghosttown zal deze editie wederom zijn via het hek aan de rechterkant van de Central Studios.  

  

ID

De minimumleeftijd voor dit evenement is 18 jaar. Bij twijfel kan er aan je gevraagd worden je te legitimeren. Zorg er dus altijd voor dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt, zoals een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart.

  

DRUGSBELEID

Het beleid van de politie Utrecht ten aanzien van drugs is zero tolerance. Als organisatie hebben wij ons hieraan te houden. Er zijn dus geen geestverruimende middelen (soft- en/of harddrugs) toegestaan.

  

KLUISJES

Er zijn grote en kleine kluisjes beschikbaar, deze kun je delen met je vrienden. Tijdens het event kun je terug naar je kluisje, als je er iets uit nodig hebt.
Je lockerticket wordt gescand bij de balie bij de lockers.

 

PLATTEGROND

Download de plattegrond alvast voor op je telefoon via www.dance2eden.nl/floorplan.

  

MUNTJES

Muntjes zijn verkrijgbaar via de kassa’s achterin de Oldschool Gangsters area.

  

FOOD & CHILL

In de speciale Food & Chill area op het buitenterrein zullen verschillende foodtrucks staan voor een lekkere snack tussen het hakken door. Ook de rookruimte zal zich hier bevinden. De Food & Chill area is te bereiken via de Oldschool Gangsters zaal. Zie hiervoor ook www.dance2eden.nl/floorplan.

 

MERCHANDISE

Zoals altijd zal er ook dit keer weer een merchandise stand aanwezig zijn op Ghosttown. Dus mocht je een fijn aandenken mee terug willen nemen of gewoon toe zijn aan vette nieuwe Hardcore kleding, ga er even kijken!

 

EHBO

In geval van nood is de EHBO te vinden achterin de Oldschool Gangsters area.

  

CAMERA’S

Alle soorten camera’s zijn toegestaan. Deel je foto’s en filmpjes vanaf je smartphone met de wereld en zet ze op je socials! Vergeet daarbij uiteraard niet om Dance 2 Eden te taggen!

 

 

ALL YOU NEED TO KNOW

 

 

ENGLISH VERSION

 

TICKETS

Did you already have a ticket for one of the earlier rescheduled editions? This ticket is still valid and can be scanned at the entrance. You don't have to do anything for this yourself.

Can't remember where you left your ticket or do you have other questions about your ticket? Then contact Paylogic.

  

COVID-19

To gain entry to Ghosttown, you must be able to proof that you have either been fully vaccinated, tested negative within 24 hours before the start of the event, or recovered from Covid-19 within the last 180 days. Take this proof (EU Digital Corona Certificate - DCC) with you to the event via the CoronaCheck-app on your smartphone, or as a valid printed QR-code, together with a valid ID. This will be scanned and checked for validity at the entrance.

To make an appointment for testing, please visit www.testenvoortoegang.nl. Only tests performed through this website are valid. Visitors from outside the Netherlands can also have themselves tested via the official local test center in the country of origin, provided that they do not exceed the 24 hours before the start of the event.

For more information, visit www.coronacheck.nl.

I am from another European country. Can I go to an event in the Netherlands with my corona certificate (EU Digital Corona Certificate - DCC)?

 

Yes, that's possible. The same domestic rules apply to all Europeans as they also apply to the Dutch. If the proofs meet the Dutch rules, you can also go to events in the Netherlands as a European.

Are you from abroad and want to come to the Netherlands? Then check this checklist before you leave:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/checklist-inreizen-nederland.

 

ROUTE

Central Studios is located on the west side of Utrecht near the A2 (exit 7 or 8). The address is Gietijzerstraat 3-5 in Utrecht. Parking is available opposite and in the streets surrounding Central Studios. There are several parking lots along the Nijverheidsweg, a few minutes walk from Central Studios. Plan your route via Google Maps.

  

PUBLIC TRANSPORT

Central Studios is easily accessible by public transport. Several bus lines stop nearby and Utrecht Zuilen station is within walking distance. Regular buses and trains will return to Utrecht Central Station after the event has ended. Plan your route via Google Maps. The address is Gietijzerstraat 3-5 in Utrecht. 

  

ENTRANCE

The entrance to Ghosttown will be via the gate on the right side of the Central Studios.

ID

The minimum age for this event is 18 years. In case of doubt, you may be asked to identify yourself. So always make sure you have a valid ID with you, such as a driving licence, passport or identity card.

  

DRUG POLICY

The policy of the Utrecht police with regard to drugs is zero tolerance. As organisation, we have to adhere to this. So no mind-altering substances (soft and/or hard drugs) are allowed.

  

LOCKERS

There are large and small lockers available, which you can share with your friends. During the event you can go back to your locker if you need anything from it.

Book your locker in advance via www.dance2eden.nl/tickets so that you don't have to queue when you arrive at Ghosttown. The locker codes will be sent on Friday via Paylogic.

 

FLOORPLAN

Download the floorplan on your phone via www.dance2eden.nl/floorplan.

  

TOKENS

Tokens are available at the counters in the back of the Oldschool Gangsters area.

  

FOOD & CHILL

In the special Food & Chill area on the outside zone, various food trucks will be standing for a tasty snack between dancing. The smoking area will also be located here. The Food & Chill area can be reached via the Oldschool Gangsters area. See also www.dance2eden.nl/floorplan.

  

MERCHANDISE

As always, there will be a merchandise stand at Ghosttown. So if you want to take back a nice souvenir or maybe you are just ready for some cool new Hardcore wear, go and have a look!

  

FIRST AID

In case of emergency the first aid can be found in the back of the Oldschool Gangsters area.

  

CAMERAS

All types of cameras are allowed. Share your photos and videos from your smartphone with the world and put them on your socials! Don't forget to tag Dance 2 Eden!

Nieuws

Archive ▾